Fayda

 • Kar oranının artması
 • Daha az israf
 • Yönetim sistematiğinin iyileşmesi
 • Daha stressiz patronlar
 • Daha sağlıklı bir mali yapı
 • Yöneticilerin kuruma hâkimiyetlerinde artış
 • Uzun vadeli düşünce sistematiğinin oluşması
 • Geleceğe matuf işlerin günlük işler haline gelmesi
 • Üretim, maliyet ve stok sistemlerinde iyileşmeler
 • Şirketin bütün alanlarının kontrolünün sağlanması, bütün uzuvların aynı amaca yönelmesi
 • Şirket gidişatının iş işten geçmeden izlenebilmesi için raporlama yapısının kurulması
 • Pazarlama Disiplini ve Tekniklerinin kazanılması
 • Pazarlama ve müşteri ilişkileri sisteminde iyileşmeler
 • Personel eğitimi ve iş yapabilme yeteneklerinin kalıcı olarak kazanılması
 • Daha mutlu insanlar