Üretim Yönetimi

  Üretim işletmelerinin yoğun rekabet ortamında üretim için kullandıkları makine, hammadde, malzeme, işgücü ve finans gibi kaynaklarını çok etkin bir şekilde yönetebilir olmaları gerekmektedir. Üretim kaynakları kullanımları, işletmelerin birçoğunda mamul maliyetine direk etki eden en büyük paya sahiptir.

  Bu kaynakların doğru şekilde organizasyon ve kullanımlarının sağlanamıyor olması, işletme maliyetlerinin kontrol dışında kalmasına ve artmasına sebebiyet vermektedir. Maliyetleri artan birçok işletme, satış miktarlarındaki düşüş sonucu kapasite kullanım oranlarının düşmesi ve bunun en doğal sonucu olarak maliyetlerin tekrar artması gibi bir sarmalın içerisine sürüklenmektedir.

  Bir üretim yönetim sistemi, üretim kaynaklarının doğru planlanması, üretimin kontrol altına alınması, kapasite kullanımlarının en üst düzeye çıkarılması, sağlıklı, doğrulanabilir veriler üretilmesi gibi birçok ihtiyaca en etkin şekilde cevap verecek şekilde tasarlanmalıdır.

 • Talep oluştuğu anda, gerekli üretim kaynaklarını bilecek,
 • Müşterilerine, zamanını planlayarak, gerçekleştirebileceği en yakın terminleri verebilecek,
 • Uygulanabilir, kaynakların etkin kullanımına yönelik, ürün maliyetlerini en düşük seviyede tutacak üretim planları oluşturabilecek,
 • Amacına uygun, hata olasılıklarını düşürecek iş emirleri ve üretim çizelgeleme sistemi ile üretim planını etkin bir şekilde tebliğ edebilecek,
 • Üretim alanında gerçekleşen tüm kaynak kullanımlarını raporlayabilecek ve takip edebilecek,
 • Planlanan ve gerçekleşen üretim ve kaynak kullanımlarını raporlayabilecek ve ürün maliyetine etkisini analiz edebilecek,
 • Üretim kapasitesini sınırlayan darboğazlarını tespit ederek yatırımlarını doğru noktalara yönlendirebilecek,
 • Tüm üretim kaynaklarının etkin kullanımlarını sağlayarak hem üretim kapasitesini artırmış olacak hem de ürün maliyetlerinde ciddi düşüşler yaratarak satış ve karlılık oranlarında ciddi artışlar sağlayabilecektir.