Stok Yönetimi

  Stok kalemlerinin temininin, yönetilmesinin ve stokta bulundurulmasının işletme açısından hiç kuşkusuz belirli bir maliyeti olacaktır. Bu maliyetler, birçok işletme için, farkında olunsun ya da olunmasın; ürün, hizmet, operasyon ya da proje maliyetinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

  Fiziki ve veri yönetimi doğru şekilde yapılmayan bir stok yönetim sisteminin işletme maliyetleri üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. Stok temin, durum ya da kullanımlarına dair bilgi akışı çoğunlukla alt organizasyon basamaklarından yukarıya doğru olduğundan genellikle veri doğruluğundan bir sonraki stok sayımına kadar emin olunamamaktadır.

  Sağlıklı bir stok yönetim sistemi, fiziksel ve veri olarak takip edilebilir, doğrulanabilir veriler üreten, güçlü bir kontrol mekanizmasına sahip, geçmiş verileri gerekli analizler için biriktiren ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik etkin stok planları oluşturabilen bir sistem olarak tasarlanmalıdır.

 • Stok sınıflandırmalarının yapılarak stok kodlama sisteminin kurulması
 • Depo ve koltukaltı depoların tanımlanması
 • Ürün, operasyon ya da hizmet reçetelerinin oluşturulması
 • Depo ve koltukaltı depoların tanımlanması
 • Stok kullanım ya da işleme merkezlerinin belirlenmesi
 • Malzeme ihtiyaç planlama sistemi kurulması (MRP)
 • Hammadde ve malzeme talep sisteminin kurulması
 • Stok kullanım takip sisteminin kurulması
 • Fire takip sisteminin kurulması
 • Veri doğrulama sisteminin kurulması
 • Stok sayım ve doğrulama sürecinin dizaynı
 • Zamanlı ve zamansız kontrol sisteminin kurulması
 • Raporlama sisteminin kurulması
 • Veri analiz yöntem ve prosedürlerinin belirlenmesi
 • Prosedürlerin yazılması