Kurumsallaşma Değil, İyi Yönetim!

 • Şirkete özel, tam gün süren “Türkiye’de iyi yönetim” eğitimidir.
 • Eğitim içeriği ve özellikle üzerinde durulması gereken konular şirket özelinde belirlenmektedir.
 • Tek bir şirketin yöneticilerinin katıldığı, şirketin temel konularının tartışıldığı programdır.  
 • Eğitim ve beyin fırtınası şeklinde icra edilmektedir.
 • Süresi 5 saattir. İstenirse hafta içi 15:00-20:00 arası veya hafta sonu yapılabilmektedir.
 • Çalıştay öncesi şirketin önceliklerinin tespiti için mini analiz yapılmaktadır.

Konu Başlıkları Şunlardır:

 • İşletmeye Ana Kapısından Girmek: İyi Yönetim Nedir?
 • Belirsizlikle Mücadele Yöntemleri
 • Bilenle Bilmeyen: Veri üretmekten, akıl yürütmeye; Bilgi Yönetimi Yöntemleri
 • Kısa Vadeli İş Planları
 • Kararsızlık Kültürü ve Karar Problemleri
 • İş Yaptırabilme Disiplini
 • İnsan Gayretinin Yönetimi
 • Uzun Vadeli Gelecek Tasarımı
 • İşletmelerarası Piyasalarda Pazarlama Disiplini
 • Zaman Yönetimi ve Yetişkin Öğrenmesi