Bilimsel Yöntemlerle Kurum Analizi

Bilimsel Yöntemlerle Kurum Analizi

Kurum Analizi, şirketin bulunduğu durumu, insan yapısı, pazarı, uyguladığı sistemleri, gelecek öngörüsü, yönetim kabiliyetleri, rekabet durumu gibi 20 faktör üzerinden bilimsel yöntemlerle incelediğimiz bir araştırmadır.
Bu analizde;

 • Şirketin varlık sebebi
 • Faaliyet gösterdiği sektörün durumu ve gidişatı,
 • Şirketin bu sektördeki konumu,
 • Patronun zihnindeki-hayalindeki şirket ile mevcudun arasındaki farklılık alanları
 • Personel patronlar ve müşteriler arasındaki algı farkları ve boşluklar
 • Şirketin sahip olduğu öz yetenekleri,
 • Şirketin rekabet avantajının sebepleri,
 • Güçlü-zayıf yönleri,
 • Stratejik alanları ve öncelikleri
 • Mevcut gücü ve kaynakları,
 • Müşterilerinin şirket hakkındaki algı ve beklentileri, (Müşterinin Zihninde Konumlandırdığı Yer, Müşterilerin Uzun Vadeli Çalışma Niyetleri, Müşteri Tatmin-Memnuniyet Düzeyi, Müşterilerin Fiyat Algısı)
 • Personel yapısı ve personelin şirket hakkındaki değerlendirmeleri (Kuruma bağlılık ve beklentileri dahil) ele alınarak
 • Kurum kayıtlarının incelenmesiyle ürünler (Zararı Faydasını Geçen Ürün Grupları, Karlı Ürün Grupları), tedarikçiler ve müşteriler bazında analizler yapılacaktır.

Description: Stratejik Plan
Bilgi üretme araçlarımız şunlardır:

 • Şirketin bulunduğu sektörün ulusal ve uluslararası durumunun incelenmesi
 • Önemli müşterileri ile mülakat
 • Bütün müşteriler ile anket
 • Bazı pozisyonlardaki personel mülakatları
 • Yönetici ve Patron Mülakatları
 • Kurum Kayıtlarının İncelenmesi (Muhasebe, müşteri, karlılık, ürün analizleri)

Kurum Analizi çalışması yaklaşık 10 haftada tamamlanmaktadır.