Danışma Kurulu Üyeliği

Hizmetin Tanımı ve İçeriği:

  • Şirketin stratejik ve yapısal alanlardaki ilerlemesini dışarıdan takip etmek hizmetin esas amacıdır.
  • Şirketin sürekli dış değerlendirme ihtiyacını karşılanmaktadır.
  • Ayda 1 kez yapılacak değerlendirme toplantılara iştirak edilmekte, belli dönemlerde müşteride ve şirket içinde görüşmeler yapılmaktadır.
  • Şirket içi bilgi sistemlerinin takibi, bazı kritik personel mülakatlarına iştirak, üst mevkideki mevcut personelin değerlendirilmesi hizmet kapsamında yapılan çalışmalardır.  

Hizmet Süresi:
6 ayda bir gözden geçirilen yıllık sözleşmeler